4 ขั้นตอน หลังจากโอนมัดจำ 2,000 บาท

01

STEP

ลูกค้าแจ้งความต้องการ

- แจ้งรายละเอียดความต้องการต่างๆ

02

STEP

เลือกสไตล์ที่ลูกค้าชอบ (ส่งภาพสไตล์)

03

STEP

ออกแบบภาพ 3D ให้ลูกค้า

- แก้ไขแบบได้ 3 ครั้ง (เกิน 3 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายทำแบบเพิ่ม 1,000 บาท)

ยอดนี้ถือเป็นค่าทำแบบไม่หักออกจากสินค้า

ลูกค้าสรุปแบบ

04

STEP

ส่งใบเสนอราคา

See All Product

Contact / ติดต่อสอบถาม

กรอกข้อมูลติดต่อของคุณ แล้วเราจะติดต่อกลับไปให้คำปรึกษากับคุณ