6 ขั้นตอน

ในการทำงานของเรา

ในแต่ละกระบวนการทำงานของ Do More เราใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ทำงานกันอย่างมืออาชีพ และใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการทำธุรกิจมาพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจมากที่สุด เพราะลูกค้าคือคนสำคัญที่เราอยากดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ให้หมดไป

มัดจำค่าออกแบบจะคิดตามขนาดพื้นที่

คอนโด
ขนาดห้อง ไม่เกิน 50 ตร.ม. = 5,000 บาท

ขนาดห้อง 50 ตร.ม. ขึ้นไป = 10,000 บาท

บ้าน
หลังละ 15,000 บาท
**สามารถแก้แบบได้ 3 ครั้ง
****ค่าออกแบบส่วนนี้จะหักออกจากยอดสั่งผลิตมัดจำ**

เงื่อนไขการชำระเงินเพื่อสั่งผลิต

งวดที่ 1 : ชำระมัดจำสั่งผลิต 50%
งวดที่ 2 : ชำระยอดก่อนติดตั้งงาน 3 วันทำการ จากยอดที่เหลือทั้งหมดหักออก 10,000 บาท
งวดที่ 3 : ชำระเมื่อติดตั้งเสร็จ 10,000 บาท

หมายเหตุ กรณีนิติบุคคลมีการวางเงินประกัน ลูกค้ารับผิดชอบในส่วนนี้

  • มูลค่างานขั้นตำ่ 50,000 บาท ติดตั้งฟรีกรุงเทพและปริมณฑล
  • กรณีมูลค่างานไม่ถึง 50,000 บาท มีค่าติดตั้ง 3,000 บาท