6 ขั้นตอน

ในการทำงานของเรา

ในแต่ละกระบวนการทำงานของ Do More เราใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน ทำงานกันอย่างมืออาชีพ และใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการทำธุรกิจมาพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจมากที่สุด เพราะลูกค้าคือคนสำคัญที่เราอยากดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องพื้นที่ให้หมดไป

มัดจำค่าออกแบบจะคิดตามขนาดพื้นที่

คอนโด ขนาดห้อง ไม่เกิน 35 ตร.ม. = 2,000 บาท

ขนาดห้อง 36 – 50 ตร.ม. = 4,000 บาท
ขนาดห้อง 50 ตร.ม. ขึ้นไป = 6,000 บาท
บ้าน.   
ห้องละ 2,000 บาท
**สามารถแก้แบบได้ 3 ครั้ง
****ค่าออกแบบส่วนนี้จะหักออกจากยอดสั่งผลิตมัดจำ**

เงื่อนไขการชำระเงินเพื่อสั่งผลิต

งวดที่ 1 : ชำระมัดจำสั่งผลิต 50%
งวดที่ 2 : ชำระเมื่อผลิตเสร็จ ยอดที่เหลือทั้งหมด หักออก 10,000 บาท
งวดที่ 3 : ชำระเมื่อติดตั้งเสร็จ 10,000 บาท

หมายเหตุ กรณีนิติบุคคลมีการวางเงินประกัน ลูกค้า รับผิดชอบในส่วนนี้